Begeleiding Verus

Verus begeleidt de schoolbesturen in het onderzoek naar de besturenfusie.

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, (G)MR-leden, docenten, leerlingen en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert. Als dienst aan onze samenleving. Vertrouwd, verbindend en bevlogen.

Onze visie op intensivering van samenwerking

We werken vanuit de driehoek van educational governance waarin we voortdurend balans zoeken tussen de “harde” structuurkant en de “zachte” communicatie- en cultuurkant. Zeker ook in trajecten ter intensivering van samenwerking is het goed aan de verschillende kanten van de driehoek voortdurend aandacht te besteden. Daarnaast is het ook onze visie dat vorm inhoud volgt. Met andere woorden: of deze intensivering uiteindelijk zal leiden tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, het vormen van een holding of het doen van een bestuurlijke fusie is de uitkomst van het traject, niet het beginpunt.

In onze aanpak, die we hieronder beschrijven, gaan we uit van een aantal aandachtspunten ten aanzien van intensivering van de samenwerking. Onderstaande figuur geeft hier een overzicht van: