Welkom

Welkom op de website van Federatie voor Protestants Christelijk Basisonderwijs ‘Het Groene Hart’. In de federatie ‘Het Groene Hart’ werken de volgende vijf protestants christelijke basisscholen sinds 1999 met elkaar samen:

Onderzoek naar besturenfusie

De scholen werken sinds 1999 al samen in de federatie. Reeds langere tijd worden er gesprekken gevoerd tussen onze verenigingen over verdere samenwerking op bestuursniveau.

In 2019 hebben de besturen van de scholen in de federatie een verkenning laten uitvoeren naar vormen van intensievere samenwerking. Na de vrijblijvende verkenning is voor de besturen van Eben-Haëzer (Kamerik), De Wegwijzer (Kockengen), Koningin Julianaschool (Wilnis) en Jorai (Zegveld) vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid en meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief hierachter is het gezamenlijk en in continuïteit aanbieden van kwalitatief goed Protestants Christelijk basisonderwijs voor alle kinderen in onze regio. Het bestuur van De Schakel (Vinkeveen) heeft de overweging gemaakt niet te participeren in een vervolgonderzoek naar verdere samenwerking.

De besturen van Eben-Haëzer, De Wegwijzer, Koningin Julianaschool en Jorai hebben besloten om een vervolgonderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie.

Wij hebben vertrouwen dat door verdere samenwerking er een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt gecreëerd in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt. In het vervolgonderzoek, dat in oktober 2020 start, worden de gevolgen van de mogelijke besturenfusie in kaart gebracht. We hechten grote waarde aan een zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar en overtuigend moet zijn. Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de gevolgen van de mogelijke fusie, kan verdere besluitvorming plaatsvinden.

Als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een bestuurlijke fusie hebben wij gesteld dat onze scholen allemaal hun eigen herkenbare karakter hebben en dienen te behouden. Dit ‘eigen gezicht’ wordt bepaald door de leerkrachten, leerlingen, ouders en de betreffende dorpscultuur. Uitgangspunt voor het vervolgonderzoek is dan ook dat de vier schoollocaties behouden blijven.

Om het vervolgonderzoek te markeren, ondertekende wij op 7 oktober 2020 D.V. een intentieverklaring . Met deze ondertekening spreken we uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot verdergaande samenwerking tussen de vier besturen en deze samenwerking te realiseren na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject. Ter begeleiding hiervan hebben we een stuurgroep ingericht, waarin vertegenwoordigers van de vier besturen plaats hebben genomen. We worden begeleid door Verus, vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs (uit Woerden).

We zullen u gedurende de komende maanden, onder andere via deze website, op de hoogte houden van de voortgang. We streven naar besluitvorming na de zomer van 2022.

In geval van vragen, verwijzen wij u naar een lid van de stuurgroep. Deze ledenlijst treft u aan op de pagina ‘Stuurgroep‘.