Projectorganisatie

Voor het onderzoek naar de besturenfusie is een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en een viertal werkgroepen:

De Stuurgroep bestaat uit de procesbegeleider van Verus (tevens onafhankelijk voorzitter) en een afvaardiging van de besturen van Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld.

De Stuurgroep bewaakt en coördineert het besluitvormingsproces, waarbij de procesbegeleider in het bijzonder rekening houdt met het bewaken van de voortgang en communicatie over het gehele proces.

Daarenboven zal de Stuurgroep zich buigen over vraagstukken die te maken hebben met communicatie, strategisch beleid en de uiteindelijke organisatorische inrichting.

De werkgroepen bestaan uit bestuursleden, medewerkers en in voorkomende situaties ouders van de diverse scholen van de Federatie ‘het Groene Hart’. De directeuren van de scholen zitten ieder een Werkgroep voor. Aan de Werkgroepen wordt gevraagd een onderzoek te doen naar hun betreffende domein en daarbij in ieder geval de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • Een onderzoek naar de gang van zaken binnen hun domein binnen de bestaande scholen (Ist-situatie), waaronder een onderzoek naar overeenkomsten, verschillen en elementen die behouden moeten blijven;
  • Het doen van aanbevelingen aan de Stuurgroep over de te kiezen werkwijze in de nieuwe organisatie van de scholen (Soll-situatie), waaronder het beantwoorden van de vraag waar aantoonbare meerwaarde ligt in de samenvoeging; en
  • Aangeven welke mogelijkheden, aangrijpingspunten, en randvoorwaarden er zijn om van de bestaande naar de nieuwe, gewenste situatie te ontwikkelen.